Новини

Високоактивні мінеральні добавки для бетонів спеціального призначення

Інтенсивність та перспективність розвитку інноваційних технологій виробництва бетонів як композиційних матеріалів із заданими параметрами, зумовлені необхідністю впровадження складних архітектурних форм і функціонально нових видів споруд, скорочення енерго- та капіталоємності сучасного будівництва, підвищення життєвого циклу будівель. При цьому часто встановлюються високі вимоги щодо часу, відведеного на виробництво чи зведення будівельних конструкцій і вимагає застосування швидкотверднучих бетонів з необхідними технічними і технологічними властивостями.
Конкурентними перевагами використання композицій з високою міцністю в ранньому віці є підвищення ефективності зведення монолітних конструкцій, об’єктів дорожньої інфраструктури, а також виробництва збірних залізобетонних виробів, проведення ремонтних та реставраційних робіт, у т.ч. в різних температурних умовах.
До висоактивних мінеральних добавок-мікронаповнювачів відносяться ультрадисперсні відходи виробництва феросплавів, так званий мікрокремнезем, що є конденсованим аерозолем. Він уловлюється системою газоочищення плавильних металургійних печей. Його насипна густина становить 150…250 кг/куб.м, а питома поверхня досягає 2000 кв.м/кг. Мікрокремнезем характеризується високою реакційною здатністю, порівняно з іншими мінеральними добавками. Разом з тим ця добавка викликає істотне збільшення водопотреби бетонних сумішей.
Досить зручною класифікацією хімічних добавок за механізмом їхньої дії є класифікація, запропонована В.Б. Ратіновим і Т.Й. Розенберг, відповідно до якої добавки поділяються на 4 класи:
1) добавки, що змінюють розчинність в’яжучих речовин;
2) добавки, що реагують із в’яжучими речовинами з утворенням важкорозчинних сполук або сполук, що відрізняються низьким ступенем дисоціації;
3) готові центри кристалізації (кристалічні затравки);
4) органічні поверхнево-активні речовини.
Інша класифікація добавок за технологічним ефектом запропонована Асоціацією стандартизації й випробувань матеріалів (ASTM), США.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *