Поради для дому

Концептуальні вимоги забезпечення сейсмічної стійкості споруд

При проектуванні конструкцій для будівництва в сейсмічних районах необхідно дотримуватися принципових вимог, спрямованих на зниження ризику руйнувань при землетрусі й забезпечення сейсмостійкості споруд. Ці вимоги ґрунтуються на багаторічному досвіді аналізу наслідків катастрофічних землетрусів і вдосконаленні антисейсмічних заходів, що містяться в Нормах проектування різних країн.

Загальні вимоги до безпеки  проектованої споруди регламентуються Єврокодом EN 1990:2002 «Основи будівельного проектування», згідно з яким: «Споруда має бути запроектована й побудована таким чином, щоб вона упродовж запланованого терміну служби з відповідною мірою надійності та економічності:

 • протистояла всім навантаженням і діям, які можуть мати місце у процесі виготовлення та експлуатації;
 • залишилася придатною для використання за призначенням».

Щодо проблеми сейсмічності споруд базові принципи безпеки та критерії досягнення сейсмостійкості визначаються вимогами й рекомендаціями міжнародних і національних норм із сейсмостійкого будівництва: Міжнародної асоціації із сейсмостійкості споруд (МАС), стандартів ІСО (ISO), Комісії Європейського Союзу та її нормативних кодів (EN) з урахуванням особливостей і вимог національних норм і стандартів (СНиП, ГОСТ, ДБН, ДСТУ тощо).

Залежно від ступеня руйнування конструкцій і споруд можуть бути сформульовані деякі основні принципи забезпечення безпеки споруд і конструкцій, що проектуються і будуються, у сейсмічних районах. Вони ґрунтуються на таких положеннях:

 1. Під час рідкісних руйнівних землетрусах слід забезпечити збереження життя людей, цінного обладнання та інфраструктури, необхідної для ліквідації наслідків землетрусу. У споруді можуть бути реалізовані граничні стани, близькі до обвалення. Цей принцип можна назвати Принципом збереження споруди.
 2. Під час землетрусів середньої інтенсивності та сильних землетрусах допускаються значні пошкодження й залишкові деформації в конструкціях. При цьому несучі конструкції повинні бути спроможними витримати подальшиий землетрус ( афтершок ) без порушення загальної стійкості – Принцип допущених ушкоджень
 3. Під час слабких повторюваних землетрусах і виникненні обмежених руйнувань прийняті антисейсмічні заходи повинні забезпечити нормальну подальшу експлуатацію споруди – принцип відсутності пошкоджень.

На доповнення до основних принципів забезпечення сейсмостійкості при проектуванні необхідно:

 • розглянути вторинні чинники руйнування, такі як виникнення пожежі, зсув або розрідження ґрунту та інші;
 • зробити оцінку спектрів реакції в місцях установки устаткування важливої для експлуатації споруди;
 • передбачити заходи із забезпечення безпеки населення, включаючи системи протипожежного захисту, кондиціонування, водопостачання та інші системи;
 • передбачити заходи із захисту від прогресуючого обвалення споруди, викликаного терористичним втручанням тощо.

Багаторічний досвід проектування сейсмостійких будівель свідчить про те, що найбільшою мірою забезпеченню сейсмостійкості відповідає властивість регулярної будівлі та конструктивного рішення, які включають:

 • регулярність споруди у плані;
 • регулярність споруди за висотою;
 • регулярність конструктивного рішення.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *