Без категории

Чинники, що впивають на дизайн архітектурного простору

У процесі свого становлення та розвитку дизайн-діяльності зазнавала впливу та частково сама впливала на інші напрями формоутворення й організації предметного середовища. Наприклад, тісно взаємодіючи із архітектурним проектуванням, дизайн активно запозичував у нього засоби організації простору:
— нюанс та контраст;
— ритм та метр;
— симетрія та асиметрія;
— пропорція;
— співмасштабність;
— архітектурний масштаб;
— супідрядність;
— синтез мистецтв тощо.
Це допомогло значно розширити проектно-композиційний інструментарій здійснення дизайнерської діяльності на різних рівнях:
— пошуку ідеї;
— розробки концепції;
— обґрунтування образу тощо.
Закони та прийоми композиції відігравали значну роль у становленні дизайну ще й тому, що він набувши свого основного потенціалу в другій третині ХХ століття, отримав надзвичайно потужний зображувальний інструмент у вигляді передових комп’ютерних технологій.
У процесі проектування енергоефективного штучного середовища можна виділити чотири основні формоутворюючі фактори, які не лише визначають початкові умови формоутворення, але й допомагають врахувати заходи, необхідні для їх оптимальної реалізації:
— соціально-економічні: наявність відповідних наукових досліджень, соціального замовлення, можливість працевлаштування місцевого населення та заохочення інвесторів;
— природно-кліматичні: вибір пасивних засобів забезпечення енергоефективності, створення оптимальних умов для експлуатації будівлі, наявність відповідних типів систем генерації відновлювальної енергії, вибір відповідних зовнішніх конструкцій;
— містобудівні: зручне розташування об’єктів, гармонізація з навколишнім середовищем, зокрема наявною забудовою, оптимізація пішохідної й транспортної мереж і радіусів їх доступності;
— екологічні: зменшення техногенного впливу, зниження викидів небезпечних речовин, збереження екосистем, застосування екологічних матеріалів та передових технологій.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *